Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 51 55 253

Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από το χρήστη της ιστοσελίδας δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:
  1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (π.χ. πληροφορίες, δεδομένα) που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδικτυακό τόπο www.technoantallaktiki.gr από την Τεχνοανταλλακτική Α.Ε. προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
  2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
  3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς. Επιτρέπεται δε, μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
  4. H εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να είναι ακριβή και αληθή. Τα στοιχεία έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς.
  5. Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
  6. Oλα τα ονόματα, λογότυπα και οι εικόνες που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο www.technoantallaktiki.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν.

Επικοινωνία

Τεχνοανταλλακτική

Ρόδου 170
Αθήνα, 104 43
210 51 55 253
210 51 45 824

Social Media

Για να σας εξασφαλίσουμε καλύτερη εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.